JAGTTEGNSKURSER

Vores JAGTTEGNSKURSER har fokus på nærhed selvom det selvfølgelig er med behørig afstand, i denne tid. Nærhed fordi større kurser ikke altid får "alle med". Vi satser på, at være imellem 10 og maksimum 15 personer på vores kurser. Vores erfaring er, at dette giver både nærhed og fokus.

JAGTTEGNSKURSER

er rettet mod prøveperioderne hos Naturstyrelsen. Kurset foregår på fire hverdagsaftener og to weekender. Det er ligeledes timet sådan, at det ligger op til prøveperioden.

Indholdet er nyt stof for langt de fleste, og der er meget teori og praktik, man skal igennem. Du skal lære om jagtetik, jagtformer, vildtbiologi, lovgivning og om, hvordan selve jagten foregår. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for, at bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, medens praktikken og skydning er udendørs. Undervisningen finder sted henholdvis i butikken på Gentoftegade 51 samt på skydebane i Hørsholm eller Greve.

JAGTTEGNSKURSER

afholdes af Jan Nancke fra butikken.

Jan har gået på jagt hele sit liv, han er skydeinstruktør og selvfølgelig også godkendt jagttegnskursuslærer uddannet af Danmarks Jægerforbund.

Kurset er obligatorisk og hele kurset skal gennemføres for at komme til jagttegnsprøve !

 

Tilmelding

Du melder dig til kurset ved at benytte link nedenfor, og her opgive følgende:

Fulde navn, Adresse, Mobiltelefonnummer, Mail adresse.

(Vi skal bruge dit CPR nummer til indberetning af din undervisning og tilmelding til jagtprøve i Naturstyrelsens systemer. Dette skal du endelig ikke sende til os, men overbringe ved kursus start.)

 

Betaling

Indbetal kursusgebyr på kr. 4.995,- på kontonummer: 7980 - 1083852. Mærk betalingen med navn/e på deltager.

Din plads på holdet er reserveret, når det fulde beløb er indbetalt og du har fået en bekræftelse retur på mail. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer, forsikringer og, ikke mindst, forfriskninger og snacks. Tilmelding er bindende ved betaling og refunderes ikke ved senere afbud til kurset.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale er ikke inkluderet i kursusgebyret. Vi underviser efter materialet fra "Institut for jagt”. Du skal købe bogen “Jagttegnsbogen” ved at klikke på nedestående link.

Hvis du benytter rabatkoden “ nanckejagt-f20-9ai “ når du bestiller bogen, får du 10% rabat.  Lovsamlingen kan hentes gratis.

 

Kursusdatoer

Næste kurser bliver afholdt i FORÅRET 2023

 

Spørgsmål

Vil du deltage, på venteliste eller skulle du have spørgsmål eller ønske noget uddybet, så skriv til info@jagtliv.dk eller ring til butikken på telefon 5339 1010.

Udgivet i Aktuelt.