Jagttegn

Vores JAGTTEGNSKURSER har fokus på nærhed - Nærhed, fordi større kurser ikke altid får "alle med". Vi satser altid på, at være imellem 10 og maksimum 15 personer på vores kurser. Vores erfaring er, at dette giver den bedste oplevelse som kursist, og sidste ende giver det bedste resultat når det prøverne afholdes. Det betyder ligeledes at vi kan afholde kurserne i hyggelige og rolige omgivelser, i butikken på Gentoftegade.

Jagttegnskurserne

er rettet mod prøveperioderne hos Naturstyrelsen. Kurset foregår på fire hverdagsaftener og to weekend-formiddage. Det er ligeledes timet sådan, at kurserne ligger op til prøveperioden, så de mange informationer er dugfriske, når det virkelige gælder.

Indholdet er nyt stof for langt de fleste, og der er meget teori og praktik, man skal igennem. Du skal lære om jagtetik, jagtformer, vildtbiologi, lovgivning og om, hvordan selve jagten foregår. Der er en del hjemmearbejde og forberedelse er en forudsætning for, at bestå jagttegnsprøven.

Teoriundervisningen foregår indendørs, medens praktikken og skydning er udendørs. Undervisningen finder sted henholdvis i butikken på Gentoftegade 51 samt på skydebane i Hørsholm eller Greve (afhængigt af vejrforhold).

Kurserne afholdes af Jan Nancke fra butikken. Jan har gået på jagt hele sit liv, han er skydeinstruktør og selvfølgelig også godkendt jagttegnskursuslærer uddannet af Danmarks Jægerforbund.

Kurset er obligatorisk for at besidde et jagttegn og hele kurset skal gennemføres for at komme til jagttegnsprøve !

 

Tilmelding

Du melder dig til kurset ved at sende en email til info@jagtliv.dk , og her opgive følgende:

Fulde navn,

Adresse,

Mobiltelefonnummer,

Mail adresse.

(Vi skal bruge dit CPR nummer til indberetning af din undervisning og tilmelding til jagtprøve i Naturstyrelsens systemer. Dette skal du endelig ikke sende til os, men overbringe ved kursus start.)

 

Betaling

Indbetal kursusgebyr på kr. 4.995,- på kontonummer: 7980 - 1083852.

Mærk betalingen med navn/e på deltager.

Din plads på holdet er reserveret, når det fulde beløb er indbetalt og du har fået en bekræftelse retur på mail. Gebyret inkluderer al undervisning, skydebaneleje samt alle patroner, lerduer, forsikringer og, ikke mindst, forfriskninger og snacks. Tilmelding er bindende ved betaling og refunderes ikke ved senere afbud til kurset.

 

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale er ikke inkluderet i kursusgebyret. Vi underviser efter materialet fra "Institut for jagt”. Du skal købe bogen “Jagttegnsbogen”. Lovsamlingen kan hentes gratis.

Institut for Jagt udbyder både materialet digital og fysisk, og kan købes her

 

Kursusdatoer

Det næste kursus bliver afholdt i EFTERÅRET 2024 i perioden fra Torsdag den 22. August til Søndag den 8. August.

 

Spørgsmål

Vil du deltage, give et jagttegn som gave eller skulle du have spørgsmål eller ønske noget uddybet, så skriv til info@jagtliv.dk eller ring til butikken på telefon 5339 1010.

Læs mere om krav og andre essentielle informationer direkte fra Danmarks Jægerforbund her